schermen software applicatie

Net als bij het marketingboek van Marian Burk Wood is er bij Operationele Marketing ook een ondersteunende softwareprogramma beschikbaar. Wood richt zich met het boek “Het Marketingplan” en de software “MarketingPlanPro” vooral op strategisch niveau. Het boek Operationele marketing en softwareprogramma hebben de focus op het operationaliseren van het marketing plan.

Dezelfde opdrachten uit het studieboek kunnen nu nog gemakkelijker worden beantwoord middels de software applicatie. Bij de uitvoering van de opdrachten wordt de gebruiker ondersteund door een uitgebreide help-functie. Veel van deze ondersteunende teksten komen direct uit het werkboek. Na het doorlopen van alle opdrachten heeft de gebruiker een blauwdruk geschreven voor een marktbewerkingsplan. Dit plan wordt volgens een vaste template weggeschreven naar MS Word. Daarna kan de gebruiker zelfstandig aanvullende onderwerpen schrijven.

software

Successful Marketing Plan Dit boek en softwareprogramma helpt u stap voor stap bij het schrijven van een effectief marktbewerkingsplan

Boeken

Operationele Marketing: het 7-stappenplan voor marktbewerking