Whitepapers

De Marktbewerking Piramide

hoe succesvolle ondernemingen hun marktbewerking organiseren.

De belangrijkste succesfactor van een bedrijf is de manier waarop het de marktbewerking organiseert. Een werkwijze om de marktbewerking systematisch te verbeteren is de Marktbewerking Piramide. Deze techniek geeft bedrijven een houvast om de marktbewerking planmatig te organiseren en systematisch te verbeteren

De kracht van de Marktbewerking Piramide is dat het de marktbewerking opdeelt in verschillende, opeenvolgende fasen. Elke fase benoemt specifieke kengetallen en te beÔnvloeden variabelen die direct gerelateerd zijn aan de doelstellingen. De output van elke fase is de input van de volgende fase.

Deze aanpak maakt uw marktbewerking transparant en beter beheersbaar. Zowel als het gaat om het uitvoeren van werkzaamheden als om de kosten en opbrengsten. En het voorkomt dat de commerciŽle kant van uw bedrijf zich gaat gedragen als een black box!

Deel I als pdf download (736 kB)

Deel II gaat in op de drie manieren waarop de Marktbewerking Piramide in de praktijk wordt gebruikt.

Deel II als pdf download (580 kB)

Wilt u meer informatie over deze aanpak, mail naar info@DeKlantenfabriek.nl

uw mening

suggesties voor nieuwe artikelen

Boeken

Operationele Marketing: het 7-stappenplan voor marktbewerking