Downloads

Via deze website kunt u verschillende relevante artikelen, whitepapers, casussen of hoofdstukken downloaden.

In de rubriek ‘artikelen’ kunt een groot aantal pdf documenten downloaden die vooral betrekking hebben op CRM, klanttevredenheid en loyaliteit. Diverse artikelen zijn een verkorte weergave van hoofdstukken uit eerder gepubliceerde boeken

De rubriek case-studies bevat enkele pdf documenten. Sommige daarvan kunt u alleen telefonisch aanvragen. Het betreft dan casuïstiek voor het HBO-onderwijs. Bij twee casussen is een database beschikbaar. Tevens is er een DVD gemaakt ter ondersteuning van de casus: The Home &Leisure Event.

Wilt u de eerste twee hoofdstukken van het boek Operationele Marketing: het 7-stappenplan voor marktbewerking inzien, dan kunt u naar het submenu ‘boeken’ gaan. Van dit boek is ook een engelse vertaling beschikbaar. Ook van de engelse vertaling kunt u de eerste twee hoofdstukken downloaden. Tevens treft u in deze rubriek de Powerpoint sheets aan ter ondersteuning van beide boeken.


Dashboards

Een flash simulatie voor ´what-if-analyse´ t.b.v. direct marketing (download powerpoint en open in diavoorstelling)

download (854kB)