The Sales Machine

Het doel van deze traning is uw communicatie en verkoopgesprekken naar prospects en klanten te verbeteren. Deze training bestaat uit vier stappen, te weten:

Stap 1: The elevator Pitch.

In deze stap definieert u de Unique selling proposition/Unique Buying Reasons van een gegeven product/dienst. U vertaalt en concretiseert uw oplossingen en de behoeften van de klanten/bedrijven naar one-liners (the elevator Pitch). U kunt ook de bedrijven/klanten omschrijven die deze behoefte hebben en kunt aangeven hoe die (systematisch) zijn te vinden.

Stap 2: The sales-logic.

In de tweede stap concretiseert u uw oplossing naar vijf verkoopargumenten. U benoemt tevens vijf redenen waarom potentiële klanten het product/dienst niet zullen kopen. In hoeverre zijn verkoopargumenten en ‘barrieres’ in balans? Hoe overtuigend zijn de USP’s?

Stap 3: The sales-script.

Vervolgens vertaalt u de ‘sales-logic’ naar een communicatiedialoog. U leert nu verschillende ‘scripts’ te schrijven. Deze scripts worden gebruikt voor acquisitiebrieven, telefoongesprekken, websitecontent en face-to-face gesprekken. U schrijft hier een echte verkoopbrief.

Stap 4: The sales-machine.

In deze afrondende fase leert u een leadgenerarieprogramma op te zetten. Welke ‘machines’ heeft u tot uw beschikking en h oe kunt u die inzetten? Enhoe kunt u deze machines zodanig afstellen dat er een lopende band ontstaat?

The Sales Machine is als training individueel of in groepsverband te volgen.