CRM en Loyaliteitprogramma

Het opzetten van een CRM programma is meer dan alleen het implementeren van een crm software systeem. In het voortraject is het verstandig enkele keuzes te maken, over hoe u de commerciŽle organisatie wilt gaan inrichten.

Vragen die hierbij komen kijken zijn onder meer>
 • Welke klantgegevens wilt u (in de toekomst) vastleggen?
 • Waar worden die klantgegevens vastgelegd en hoe?
 • Hoe kunt u deze informatie gebruiken om klantgerichter met uw markt om te gaan?
 • Zijn uw mensen getraind om effectief met deze nieuwe werkwijze om te gaan?
 • Wat zijn haalbare doelstellingen in relatie met CRM?

  Werkwijze
 • Samen met de opdrachtgever wordt een document opgesteld met wensen en eisen
 • Inventarisatie van de huidige commerciŽle processen.
 • Keuze maatwerk of aanschaf softwarepakket
 • Middels prototyping inrichten van het CRM-systeem
 • Training en coaching van de medewerkers
 • Gefaseerde invoering op basis van voortschrijdend inzicht
 • Afronding traject

  Doorlooptijd
 • De doorlooptijd is afhankelijk van de wensen eisen en varieert van 6 maanden tot ander half jaar.
 • Werkzaamheden worden uitgevoerd op projectbasis of ad interim
 • contact

  Heeftu een vraag over CRM. Leg uw vraag eens voor aan de expert! info@deklantenfabriek.nl