Successful Marketing Plan bestellen

Hartelijk dank voor de bestelling van Successful Marketing Plan. Alvorens wij u de gevraagde software kunnen leveren verzoeken wij u enkele vragen te beantwoorden:

Nederlandse versie software en boek
Engelstalige versie en (engelstalig) boek
U bent van plan Successful Marketing Plan te gaan gebruiken voor
Onderwijsdoeleinden
Evaluatie versie (1 maand)
Als ondersteuning bij het boek Operationele Marketing
Bedrijf
Evaluatie versie (1 maand)
Ondersteuning voor product en marketing management
Aanspreektitel
Dhr Mevr
Voornaam
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Email
Mobiel nummer 06 -
Bedrijfsnaam